Σύνθεση καρυδιά, άσπρη λάκα.
Διαστάσεις: 2.50μ.
Επιλογή διαστάσεων, χρωμάτων.