Σύνθεση όλο μπεζ λάκκα.

Επιλογές χρωμάτων και διαστάσεων ανάλογα με τον χώρο σας.