Σύνθεση από λάκκα.

Επιλογές διαστάσεων και χρωμάτων ανάλογα με τον χώρο σας.