Σύνθεση από καρυδιά και μαύρη λάκκα.

Επιλογή χρωμάτων και διαστάσεων ανάλογα με το χώρο σας.