Μπουφές καρυδιά.
Διαστάσεις 2.00μ.
Επιλογή χρωμάτων και διαστάσεων.