Σύνθεση από άσπρη λάκκα με δρύς βαφή.

Διάσταση:240 m

Τιμή προσφοράς: από 1300 τώρα στα 780 ευρώ